woonhuis ek
schetsontwerp voor de verbouw van een boerderij

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_01

Een bestaande boerderij wordt toekomstbestendig verbouwd voor en door twee jonge mensen die er samen gaan wonen.

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_02

Voor de verbouwing is een schetsontwerp gemaakt. Hiervoor is eerst zorgvuldig gekeken naar de situatie en het bestaande gebouw.

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_03

Aan de buitenzijde is het gebouw grotendeels nog in oorspronkelijke staat. Binnen is er in de loop van de tijd al wel wat veranderd. De oude schouw, de opkamer met kelder en de tegelvloer in de hal zijn hier nog bewaard gebleven.

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_04

In een variantenstudie zijn de mogelijkheden onderzocht, waarbij de ligging van de functies in het gebouw, de positie van de entree, het gebruik van de opkamer en ruimtelijkheid als variabelen werden ingezet.

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_05

Bij de verschillende varianten is telkens op een andere manier met ruimtelijkheid, oriëntatie en indeling omgegaan om toe te lichten dat er op verschillende manieren gebruik gemaakt kan worden van de randvoorwaarden van het bestaande gebouw.

Alhoewel in eerste instantie alleen de begane grond onder handen genomen wordt, is een ontwerp gemaakt voor het gebouw als geheel, om zo een samenhangend plan als uitgangspunt te hebben.

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_06

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_07

Na overleg is één van de varianten verder uitgewerkt om te kunnen dienen als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden.

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_08

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_08a

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_09

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_10

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_11

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_12

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_13

LiekeGoritzlehnerArchitect_woonhuisek_014