langsdoorsnede door Amsterdam

langsdoorsnedeamsterdam_1

“Historisch gezien is de groei van de Amsterdamse stad tot in de negentiende eeuw bepaald door de steeds wijder getrokken kringen van de grachtengordel, met de Singelgracht als sluitstuk. De in de Gouden Eeuw bereikte omvang en vorm van de stad volstond tot omstreeks 1850. Daarna kreeg het moderne Amsterdam vorm ten oosten, zuiden en westen van de oude stad. […] De Singelgracht markeert nog steeds de overgang tussen de oude historische stad en de nieuwe negentiende-eeuwse stad […]” (inleiding atelier door Bernard Colenbrander)

In het atelier Langsdoorsnede is het gebied van de Singelgracht in Amsterdam als onderwerp van studie gekozen. Na een cartografisch onderzoek rond de thema’s: historie, morfologie, typologie en infrastructuur, is er door elke student uit het atelier een locatie in het Singelgracht gebied gekozen waarbij een onderzoek is opgesteld.

langsdoorsnedeamsterdam_2langsdoorsnedeamsterdam_3

In dit geval leidde het vooronderzoek naar de zuid-oostzijde van het gebied, waar vier militaire gebouwen naast elkaar aan de Singelgracht staan. De panden zijn gebouwd tussen 1864 en 1889 en zijn in de loop van de jaren meerdere malen herbestemd, steeds op verschillende wijze, maar schijnbaar nooit vanuit het bestaande. Een korte analyse van de oorspronkelijke vier gebouwen werd de basis voor een afstudeeropgave. Daarin werd een ontwerp gemaakt voor het voormalig militair hospitaal, waarbij gezocht werd naar een manier om op analoge wijze een interventie aan het gebouw te plegen.

langsdoorsnedeamsterdam_4

> zie ook ‘aan wat vooraf ging’