verbouwing mondzorgpraktijk
ontwerp voor de verbouw van een bestaand pand tot mondzorgpraktijk

Voor een mondzorgpraktijk op een nieuwe locatie in een bestaand pand is een voorontwerp gemaakt.
De voormalige functie van het gebouw was een uitvaartcentrum. Een grootschalige verbouwing voor de transformatie tot de nieuwe functie was dus noodzakelijk.

In het ontwerp is daarbij goed gekeken naar de kwaliteiten van het bestaande. Alhoewel het sobere gebouw uit 1994 op het eerste gezicht wellicht niet zo belangwekkend overkomt, zit er bij nader inzien wel een bepaalde kracht in de eenvoud van volume, plattegrond en materialisering en de monumentale vormgeving van de gevel.

Uitgangspunt voor het ontwerp was deze kwaliteiten te benadrukken en het gebouw weer een eigentijdse en frisse uitstraling te geven.

Het bestaande gebouw bestond uit een lichte bakstenen gevel met glazen bouwstenen voor de raampartijen.
Daarbij is zink toegepast bij de dakrand en als latei bij de overspanning van de portalen. In het ontwerp is het zink behouden als materiaal en meegenomen als uitgangspunt voor de kleur van onder andere de nieuwe kozijnen. De baksteen gevel is wit gekeimd waardoor het gebouw een frisse uitstraling krijgt.

Bij de nieuwe functie was voor bestaande ruimtes meer daglicht nodig en moesten nieuwe toegangen gemaakt worden. Daar waar nieuwe ramen werden toegepast is gezocht naar een raamverdeling die past binnen het monumentale stramien van de portalen. Door de twee bovenramen en aan weerszijden smalle, verticale ramen, wordt de vorm van deze portalen geaccentueerd.

Voor het ontwerp van de plattegrond waren in eerste instantie de eisen voor de nieuwe functie van belang: de praktische indeling voor het functioneren van een mondzorgpraktijk. Daarnaast is er gekeken naar een manier om de bestaande gevelindeling en het daglicht optimaal te gebruiken. De plek van de patiënt is daarbij centraal gesteld.

De entree is in het midden van het gebouw geplaatst, waarbij de wachtkamer aan de bestaande gevel met glazen bouwstenen is gesitueerd. Hierdoor is er veel daglicht en uitzicht vanuit de wachtkamer, maar is er door het materiaal ook enige privacy ten opzichte van de weg.

De behandelkamers zijn in het midden van het gebouw geplaatst. Overzichtelijk en helder toegankelijk vanuit de wachtkamer. Aan de achterzijde van de behandelkamers is een gang waardoor de tandartsen en assistentes de behandelkamers kunnen bereiken.

Voor de praktijk is naast een ontwerp voor het gebouw ook een ontwerp gemaakt voor het logo en de huisstijl. Op de gevel is dit logo vormgegeven met lichtletters in een zinken vlak. Het zink refereert hier aan de zinken daklijst en de lateien.