werkplaats
ontwerpvisie & plan van aanpak voor de renovatie van ambachtelijke schoenenwerkplaats Volpes

LiekeGoritzlehner_werkplaats_01

In een voormalige rijkslandbouwwinterschool is een schoenenwerkplaats gevestigd. Het gebouw gaf door de jaren al ruimte aan diverse functies en is in 1957 na een brand gedeeltelijk herbouwd. In dit deel van het gebouw bevindt zich nu de werkplaats van Volpes.

LiekeGoritzlehner_werkplaats_02

Voor het nodige onderhoud en renovatie is een ontwerpvisie en plan van aanpak gemaakt. Hierbij is gekeken naar de kenmerken en indeling van het bestaande gebouw, de kwaliteit van de ruimtes en ruimtegebruik van het programma. Belangrijke uitgangspunten waren verder zo min mogelijk middelen en ingrepen en bestaande details en materialen behouden. Van hieruit is een voorstel gemaakt voor de verbouwing waarbij een stappenplan is opgesteld waarin de werkplaats tijdens de werkzaamheden in gebruik kan blijven.

LiekeGoritzlehner_werkplaats_03

Kenmerkend voor het gebouwdeel is onder andere dat het uit drie verschillende volumes is opgebouwd: het voorste deel met zadeldak en kelder, een gang met lessenaarsdak en een tussendeel met plat dak. In het ontwerp is gezocht naar manieren om de kenmerken van elk volume te versterken en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

LiekeGoritzlehner_werkplaats_04

In het voorste deel is daarbij extra ruimte gevonden onder de kap. Hier is nu een plafond in geplaatst. Dit plafond wordt verwijdert zodat een hoge ruimte ontstaat met de kapconstructie in het zicht. Boven de entree wordt een open zolder gecreëerd die als opslagruimte kan dienen.

LiekeGoritzlehner_werkplaats_06
LiekeGoritzlehner_werkplaats_05

De lange gang met lessenaarsdak heeft weinig daglicht. Met de plaatsing van daklichten kan deze ruimte ook gebruikt worden als werkplaats of tentoonstellingsruimte. De constructie loopt daarbij onder de daklichten door zodat de constructie mooi belicht wordt en kan werken als karakteristiek element in de ruimte.

LiekeGoritzlehner_werkplaats_07

In het gebouw uit 1957 is langs de wanden betonemaille als lambrisering aangebracht en de vloer is voorzien van tegels in blokverband met plint. Om deze materialen in hun waarde te laten maar ook samen te laten werken met nieuw toe te voegen elementen zijn structuur en textuur als uitgangspunt genomen. Alle elementen en materialen worden daarbij in één kleur uitgevoerd met verschillende tinten. Daardoor ontstaat een soort ‘oppervlakkigheid’ waarin de texturen en structuren extra goed zichtbaar worden en de verschillende schaalniveau’s, vlakken en onderdelen tot hun recht kunnen komen. De bestaande kleur van de tegelvloer dient daarbij als uitgangspunt.

De leidingen voor gas en elektriciteit lopen over de wanden in het zicht. Bij het aanleggen van nieuwe leidingen wordt dit netwerk uitgebreid. Een precieze plaatsing van de leidingen op de wand zorgt voor verfijning en laat de leidingen als element in de ruimte spreken. Geïnspireerd op de verlichting van Sigurd Lewerentz in de bloemenkiosk in Malmö. De leidingen worden in dezelfde kleur als de wanden geschilderd waardoor ze meewerken in de oppervlakte-texturen.

LiekeGoritzlehner_werkplaats_08

Met alle elementen, wijzigingen en toevoegingen die er door de jaren heen aan de ruimtes zijn gedaan, kan zo, inclusief de nieuwe aanpassingen, een eenheid gecreëerd worden, waarin tegelijkertijd de geschiedenis van het gebouw zichtbaar blijft.