“eenvoudige materialen, goede verhoudingen, mooie details
en dan alles
heel nauwkeurig
samenbrengen.”

In haar werk is Lieke Göritzlehner voortdurend op zoek naar tijdloze architectuur vanuit begrip van de traditie.
Binnen het complexe proces van ontwerpen bouwt ze geduldig aan het zorgvuldig samenbrengen van de verschillende vragen tot een gelaagd geheel waarin materialen, details en elementen van het bouwen een eigen plaats innemen. Het ontwerpproces is daarin essentieel; theorie, context en traditie vormen het fundament van waaruit de vorm gestadig ontstaat.

Deze manier van werken wordt op dezelfde wijze toegepast bij het ontwerpen op kleinere schaal, zoals bij de vormgeving van kasten, grafische producten en tassen. Hierbij is ze in sommige gevallen niet alleen ontwerper, maar vervaardigt ze het product ook zelf. De directe verbinding met de vraagstukken van het maken draagt bij aan het denken over materialisering en detaillering, ook op grotere schaal.

LiekeGoritzlehner_Lieke Göritzlehner (Hengelo, 1985) studeerde in 2010
cum laude af aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de unit Architectuur, richting Architectural History and Theory.
Tijdens haar studie bracht ze een half jaar door in Stockholm waar ze met een Erasmusbeurs een semester aan de Kungliga Tekniska Högskolan volgde. Ervaring in de praktijk deed ze op tijdens een stage bij MAG architecten in Eindhoven. Verder was ze op de TU/e werkzaam als atelierbegeleider van eerstejaarsstudenten.
Haar afstudeerwerk concentreerde zich rond de transformatie van een voormalig rijks militair hospitaal, waarbij voor de architectonische taal van een uitbreiding gezocht werd naar een analoge verbinding met het bestaande.
De opgedane kennis en waardering voor deze manier van omgang met architectuur ontwikkelde ze na afronding van haar studie verder in een onderzoek met behulp van een startstipendium van Fonds BKVB. In 2013 richtte ze haar eigen bureau op. Sindsdien werkt ze aan projecten op verschillende schaalniveaus waarbij die theorie nog altijd de basis vormt en nu, in samenwerking met opdrachtgevers, in de praktijk wordt gebracht.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

cv

Opleidingen
Master Architecture, Building & Planning
Technische Universiteit Eindhoven, Nederland
Afstudeerrichting: Architectural History & Theory / Architectural Design & Urban Cultures
Afstudeercommissie: Prof.dr. Bernard Colenbrander, Prof.dipl.-ing. Christian Rapp, Prof.dr.ir. Pieter van Wesemael
Cum laude geslaagd in 2010

Semesterproject buitenland
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Zweden
2008

Bachelor Architecture, Building & Planning
Technische Universiteit Eindhoven, Nederland
Geslaagd in 2008

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs
Scholengemeenschap Twickel, Hengelo (ov), Nederland
Geslaagd in 2003

Werk
2013 – heden > architect / eigenaar Lieke Göritzlehner architect; bureau voor architectuur, vormgeving en onderzoek
2011 – 2012 > zelfstandig onderzoeker, onderzoek analoge transformaties in architectuur, met steun van Fonds BKVB
2009 > Begeleider eerstejaars studenten in ontwerpatelier aan de TU/e
2008 > Stage, MAG architecten, Eindhoven
2006 – 2008 > Studentassistent presentatie diploma-uitreiking & afstudeerbundel, TU/e, Eindhoven

Prijzen / Beurs / Tentoonstellingen
2020 > nominatie Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020 | juryrapport |
2011-2012 > Startstipendium, Fonds BKVB
2011 > Deelname Archiprix selectie, tentoonstelling, faculteit Bouwkunde, TU/e
2011 > Deelname Graduation show Dutch Design Week, tentoonstelling, faculteit Bouwkunde, TU/e

Publicaties
Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020
Interview Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020
A-zine interview De Zaak
BauNetz#568 – Neuer Rationalismus in den Niederlanden
BauNetz – Reetdachtraditionalismus Einfamilienhaus bei Enschede

Activiteiten
2009 > Organisatie debat over Architectuur en Onderwijs, Vloer ℮, podium voor architectuur, TU/e
> Organisatie debat over Ateliercultuur, Vloer ℮, podium voor architectuur, TU/e
2004 – 2006 > Onderwijscommissie Bouwkunde – studentlid, faculteit Bouwkunde TU/e
> Studenten Onderwijscommissie Bouwkunde (voorzitter in 2006), CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde TU/e